Dansk Forening for Interventionel Radiologi

Sekretær: Overlæge Søren Søholm

Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus Syd, 9100 Aalborg.

Tlf: 99 32 32 90

E-mail: soeholm@aas.nja.dk

 

 

 

 

 

                                                                                                             Aalborg den: 22.05.2006

 

 

 

Referat af generalforsamling i DFIR den 18.maj 2006 på hotel Klarskovgaard.

 

 

1.valg af dirigent:

John Grønvall blev valgt med akklamation.

 

2.Formandsberetning:

Formandens beretning blev oplæst og den blev vedtaget med akklamation. Beretningen er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

3.Økonomi-og revisorberetning:

Foreningens kasserer gennemgik regnskabet hvilket viser et rimeligt overskud.

Foreningens revisor har gennemgået regnskab og bilag uden at have fundet anledning til bemærkninger.

Regnskabet godkendt.

 

4.Beretning fra webmaster:

Foreningen hjemmeside er ikke alt for velbesøgt. Specielt har forsøget med en lukket medlemsside ikke givet anledning til at denne udvides, også da dette vil have økonomiske omkostninger.

Der blev forelagt det nye logo og der skal nu arbejdes med det øvrige layout.

 

5.Behandling af indkomne forslag.

                      Forslag til nye vedtægter:

De af bestyrelsen fremsætte forslag til nye vedtægter blev godkendt med et par mindre ændringer. Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget. Disse kan ses på foreningens hjemmeside.

 

                      Gruppemedlemskab af CIRSE:

Da der er et økonomisk element ved gruppemedlemsskab af CIRSE blev det besluttet at den nye bestyrelse skal undersøge hvilke muligheder der måtte være for at løse dette.

 

                      Interventionsvagthold:

Der er p.t. ingen interesse for et sådant vagthold blandt sygehusejerne.

 


 

6.Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:

Overlæge Susanne Frevert, Rigshospitalet

Overlæge Marc Hansen, Rigshospitalet

Overlæge Elsebet Tjalve, Slagelse sygehus

Overlæge Sten Langfeldt, Skejby sygehus

Overlæge Dennis Tønner Nielsen, Århus sygehus NBG

Overlæge Søren Søholm, Aalborg sygehus

 

Overlæge Poul Erik Andersen havde efter 4 år som formand valgt at trække sig fra bestyrelsen. Foreningens kasserer rettede på DFIR’s vegne en varm tak til Poul Erik Andersen for hans indsats i disse fire år.

 

7.Kontingentfastsættelse:

Kontingentet uændret 100 kr for det kommende år.

 

8.Eventuelt:

Intet