Referat af bestyrelsesmøde i DFIR 22.03.2006, Radiologisk afdeling, Ålborg Sygehus Syd

 

Til stede: Poul Erik Andersen, Sten Langfeldt, Dennis Tønner Nielsen, Søren Søholm, Elsebeth Tjalve.

Fraværende: Marc Hansen.

 

  • Forårsmødet i maj måned blev diskuteret. Der er tilmeldt et deltagerantal på tilsvarende antal som på tilsvarende tidspunkt sidste år. Der er ligeledes samme gode sponsorstøtte som sidste år. Økonomien er god, og vi vil opfordre til at søge legater med henblik på uddannelse og kursusdeltagelse for yngre radiologer.

 

  • PEA vil være moderator om torsdagen og Marc Hansen om fredagen.

 

  • De nye vedtægter er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt snarest (Søren).

 

  • Logo efterlyses

 

  • Der vil blive arrangeret flasker (akvavit eller lign.) til foredragsholderne samt navneskilte til alle deltagere. Transport fra København til Klarskovgaard skal sikres for alle udlændinge, og de skal have oplyst et mobiltelefonnummer, de kan kontakte i tvivlstilfælde.

 

  • Dennis har forespurgt større Centralsygehuse om deres interesse i et evt. akut udrykningshold med henblik på interventionsprocedurer, specielt embolisering ved akutte blødninger. Der er tilbagemelding fra enkelte interesserede sygehuse. Det foreslås at genfremlægge forslaget ved generalforsamlingen og undersøge, hvor mange der reelt er interesserede i at deltage i en sådan vagtordning for at få et realistisk skøn over, om det kan etableres.

  

Poul Erik Andersen