Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Forening for Interventionel Radiologi (DFIR) på Røntgenafdelingen, Odense Universitetshospital 6.6.2005.

 

 

Tilstede: Sten Langfeldt, Søren Søholm, Marc Hansen, Elsebeth Tjalve, Poul Erik Andersen.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Poul Erik Andersen: formand, Søren Søholm: sekretær, Sten Langfeldt: kasserer, Dennis Tønner Nielsen: webmaster, Marc Hansen og Elsebeth Tjalve: uden portefølje.

 

Det forløbne møde på Hotel Klarskovgaard, Korsør 19.-20. maj 2005 var en faglig og social succes. Stedet var fint med gode faciliteter og god betjening. Det faglige indhold med en international og en dansk dag blev anset for en god konstruktion. Der blev foreslået flere tværfaglige kliniske indlæg som oplæg til de radiologiske foredrag. Ligeledes foreslås indkaldelse til fri foredrag og cases. Marc vil være tovholder i denne forbindelse.

 

Kommende møde vil forsøges afviklet 18.-19. maj 2006 på Klarskovgaard. PEA vil undersøge dette. Af opslaget skal fremgå, at deltagerantallet er begrænset, og der skal være en tilmeldingsfrist. Såfremt denne overskrides, skal gebyret øges.

 

Emneforslag: Galdeintervention, UFE, RF af lunger og nyretumorer, carotis intervention, abdominal anginabehandling, hæmoptysebehandling, pelvic congestion, varicocelebehandling.

 

Vedtægterne er under revision (Søren Søholm) og forslag rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Aktivt medlemskab af DFIR forudsætter medlemskab af DRS, og disse medlemmer har adgang med stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer, som ikke nødvendigvis, er medlemmer af DRS har adgang til generalforsamlingen, men ikke stemmeret.

 

Ved fremtidige møder foreslås en lille erkendtlighed til foredragsholderne, f.eks. i form af vin umiddelbart efter foredragene. Foredragsholderne skal ligeledes have oplyst mobiltelefonnumre på bestyrelsesmedlemmer, og transportforholdene fra Korsør station til Klarskovgaard skal sikres.

 

Det opfordres at udarbejde 10 gode grunde til, at interventionsradiologien skal ligge på radiologiske hænder og ikke andre specialer.

 

Arbejdet med logo, patientinstrukser og procedurebeskrivelser fortsættes.