Indkaldelse til generalforsamling i DFIR

torsdag den 10. maj 2007 10.30

på hotel Klarskovgaard

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandsberetning

 

3. Økonomi og revisorberetning

 

4. Beretning fra Webmaster

 

5. Indkomne forslag.

                      Der foreligger forslag fra bestyrelsen om kollektivt medlemskab af CIRSE.

                      Dette kan betyde en mindre kontingentstigning jvf. pkt. 7.

                     

6. Valg bestyrelse og revisor

 

7. Kontingentfastsættelse for kommende regnskabsår

Der varsles mulig kontingent stigning pga. af kollektivt medlemskab af CIRSE jvf. pkt.5

 

8. Eventuelt