Indkaldelse til Generalforsamling i DFIR
torsdag den 19. maj 2005 kl. 10.30-12.00
på hotel Klarskovgaard, Korsø.

I forbindelse med Foreningens Videnskabelige møde sammesteds.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Økonomiberetning
4. Beretning fra Webmasteren
5. Vedtagelse af fundats for uddannelseslegat (bilag)
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og revisor
8. Kontingentfastsættelse
  ·        Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende regnskabsår.
9. Eventuelt

Bilag vil løbende være tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen indsendes til formanden senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Er du tilmeldt Foreningens spændende årsmøde den 19. og 20. maj? Ellers kan det nåes endnu. Tilmelding på www.dfir.dk. Masser af spændende internationale foredragsholdere. Programmet er på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Søren Søholm
sekretær, DFIR