Dansk Forening for Interventionel Radiologi (DFIR)

 

 

Formandens skriftlige beretning maj 2006.

 

Bestyrelsen har afholdt møder den 6. juni 2005 (Odense), 7. december 2005 (Odense) og 22. marts 2006 (Aalborg).

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Poul Erik Andersen (formand), Søren Søholm (sekretær), Sten Langfeldt (kasserer), Dennis Tønner Nielsen (webmaster), Marc Hansen og Elsebet Tjalve.

Det sidste videnskabelige møde i Klarskovgaard, Korsør 19.-20. maj 2005 forløb planmæssigt. Der var igen god deltagelse på omkring 100 personer. Mødet var en faglig og social succes, og stedet var fint med gode faciliteter og god betjening. Det faglige indhold med en international og en dansk dag blev anset for en god konstruktion og videreføres. Der var god sponsorstøtte, og økonomien er ikke så ringe endda. Mødet gav et overskud på godt 35.000 kr.

 

Fagområdebeskrivelsen for interventionel radiologi er godkendt og kan læses på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside: www.DRS.dk

 

Karkirurgernes fokuserede ophold på de radiologiske interventionsafdelinger er påbegyndt flere steder. Det viser sig i praksis vanskeligt at tilbyde karkirurgerne den uddannelse, herunder manuelle færdigheder, som de havde ønsket i forbindelse med deres målbeskrivelser.

 

Foreningens reviderede vedtægter er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen. Jfr. punkt 5.

 

Vi har fået oprettet SKS koder til brug ved anlæggelse af trombolysekateter.

 

Der har været oprettet rejselegater med henblik på uddannelse af yngre læger indenfor interventionsradiologien. To legatmodtagere (Hossein Mafi og Aarmir Siddiqi) har begge deltaget i CIRSE mødet i Nice i 2005, og begge vil fremlægge foredrag ved dette møde som kvittering for legatmodtagelsen. Det er målet at fortsætte denne linie, således at uddannelse af yngre radiologer kan fremmes indenfor interventionsradiologien.

 

Der har været forslag om at etablere et logo for DFIR, men der foreligger endnu intet færdigt resultat.

 

Den teoretiske undervisning ved A-kurserne i diagnostisk radiologi er reduceret fra 230 til 210 timer. Det er dog lykkdees at øge omfanget af kursus i ”kar/interventionsradiologi” fra 6 til 8 timer.

 

Samarbejdet med Cardiovascular and Interventional Society of Europe (CIRSE) er vigtigt. CIRSE har mange tilbud i form af deres store årlige møde samt en række andre uddannelsestilbud, legater, work shops, European School of Interventional Radiology (ESIR), databaser, m.v. Det er derfor vigtigt at bakke op omkring CIRSE, og det anbefales at mange flere indmelder sig i CIRSE samt deltager i deres møder og kurser.  CIRSE har tilbudt gruppemedlemskab for medlemmer af DFIR, hvorved kontigentet reduceres fra 160€ til 95€, gældende for de første 3 års gruppemedlemsskab.

Dette bør diskuteres.

 

Aktiviteten har i øvrigt været koncentreret om at arrangere dette forårsmøde. Det er igen lykkedes at tiltrække mange internationalt anerkendte foredragsholdere samt danske kapaciteter, og der har igen i år været stor tilslutning og opbakning omkring mødet med omkring 100 deltagere.

 

Vi skylder igen firmaerne stor tak for deres velvillige støtte og opbakning omkring mødearrangementet. Det har også derfor været muligt at holde deltagerprisen uændret. Desuden har alle i bestyrelsen ydet en stor indsats i forbindelse med mødets arrangement og afvikling

Det forløbne år har været præget af høj aktivitet, som de forrige år. Interventionel radiologi er et spændende fagområde i stor udvikling, og det er vigtigt at være på forkant med denne, således at vores position kan styrkes videnskabeligt og fagligt.

Efter 4 år som formand for DFIR, har jeg besluttet at trække mig fra bestyrelsen, og overlade roret til en anden. Det har været 4 spændende, men travle år, hvor det efter min mening er lykkedes at få bragt ”toget på skinner og sat det i fart”. Jeg håber, at andre vil fortsætte og udbygge udviklingen for DFIR og fortsætte traditionen med mindst et årligt to-dages videnskabeligt møde.

 

Jeg vil herefter gerne ønske alle et godt møde og herefter er beretningen lagt ud til åben diskussion.

 

                    Poul Erik Andersen

Formand for DFIR