Dansk Forening for Interventionel Radiologi – DFIR.

 

Formandens skriftlige beretning – maj 2007.

 

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Sten Langfeldt (formand), Søren Søholm (sekretær), Elsebet Tjalve (kasserer), Dennis Tønner Nielsen (webmaster), Susanne Frevert og Marc Hansen.

 

Bestyrelsen har afholdt møder den 21. juni 2006 i København, den 26. oktober 2006 i Skejby, den 8. februar i København og den 12. april i Slagelse. Bestyrelsen har i øvrigt kommunikeret ved flittig brug af e-mail.

 

Foreningen havde i april 71 registrerede medlemmer. En kritisk gennemgang af vores lister, har dog medført, at vi nyligt har registreret yderligere 12 medlemmer.

 

Det sidste videnskabelige møde blev afholdt på Klarskovgaard ved Korsør den 18. og 19. maj. Der var god deltagelse i mødet med omkring 100 personer. Mødet forløb særdeles godt. Både fagligt og socialt. Konstruktionen med en international dag og en dansk dag blev videreført med succes. Økonomisk gav mødet et mindre overskud. Der var også denne gang god opbakning fra vores sponsorer. En støtte der gjorde, at vi kunne gennemføre et møde af høj standard.

 

Bestyrelsens største arbejdsopgave har i det forløbne år været arrangementet af det videnskabelige møde, som nu ligger foran os. Det er igen i år lykkedes at sikre gode og anerkendte kapaciteter som foredragsholdere – både internationale og nationale. Der er også i år god opbakning til mødet. Der er omtrent det samme antal deltagere som sidst. Også firmaerne har i år ydet god støtte omkring arrangementet. Vi skylder stor tak. Det er forsat en nødvendig støtte, når et ambitiøst program skal gennemføres. Desuden har de enkelte bestyrelsesmedlemmer lagt en stor arbejdsindsats i arrangementet.

 

Sundhedsstyrelsen bad i sommeren sidste år Dansk Radiologisk Selskab (DRS) og Dansk Karkirurgisk Selskab (DKS) om faglig vejledning til funktionen: endovaskulær proteseimplantation ved abdominale aortaaneurismer. DFIR afgav svar på vegne af DRS. Essensen af svaret var: at behandlingen tilbydes i tæt samarbejde med det karkirurgiske speciale – i alle faser, og at det kræver et vist minimum af procedurer – 20-25 per år for at opretholde en rutine i et center. DKS gav et svar, der ikke adskiller sig væsentligt fra DFIRs. Sundhedsstyrelsens senere udmelding levnede dog ikke megen plads til de gode råd og en fremadrettet udvikling, hvorfor vi senere har søgt at komme i dialog med styrelsen.

 

Vores legat til uddannelse i interventionel radiologi er af bestyrelsen blevet tildelt to ansøgere. Begge legater blev tildelt med henblik på deltagelse i CIRSE mødet september 2006 i Rom. Desværre fik den ene ansøger forfald, men Lene Collatz Lautrup deltog i CIRSE mødet. Lene vil i morgen kvittere for legatet med et foredrag.

 

CIRSE - Cardiovascular and Interventional Society of Europe – vedtog i Rom, at mødet i september 2008 skal finde sted i København. Det bliver en stor begivenhed. Der kalkuleres med godt 5.000 deltagere. Det giver en stor mulighed og chance for at løfte dansk interventionel radiologi. Det er en mulighed og chance, vi bør udnytte maksimalt. Det vil naturligvis kræve en arbejdsindsats fra DFIRs side, og det er forudseligt, at dette bliver den kommende bestyrelses store arbejdsopgave. Arbejdet er så småt startet. Poul Erik Andersen er med bestyrelsens støtte udpeget til præsident for den danske arrangements komite og desuden medlem af den videnskabelige komite. Kort før jul deltog Poul Erik Andersen, Susanne Frevert og Sten Langfeldt sammen med repræsentanter fra CIRSE i et arrangement i København med henblik på at finde lokaliteter til repræsentative begivenheder under kongressen.

 

Bestyrelsen vil opfordre til at så mange som muligt deltager i CIRSE 2008 i København. Også gerne aktivt med foredrag og posters. CIRSE har tilbudt gruppemedlemskab for de lægelige medlemmer af DFIR. Gruppemedlemskab medfører reduceret kontingent de første 3 år. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag om, at vi modtager tilbuddet, og at vi anvender en del af foreningens midler til støtte af et gruppemedlemskab.

 

Med ønsket om en god generalforsamling og et godt videnskabeligt møde er beretningen herefter til åben diskussion.

 

 

Sten Langfeldt

formand