Dansk Forening for Interventionel Radiologi / Danish Society of Interventional Radiology

DFIR’s årsmøde

Foredrag fra årsmødet 2021:

Kirurgisk anlæggelse af hæmodialysefistler – Dmitriy Shilenok, Kolding

Endovaskulære hæmodialysefistler – Kevin Bundle, UK

Drug-eluting technology (balloons and stents) – Christian Wissgott, Rendsburg 

TACE: New concepts and paradigms – Silke Hopf-Jensen, Flensborg

Viscerale aneurismer – Ruben Jensen, RH 

Case-Abdominal-blødning – Dennis-Zetner

Case-Spontan-aortocaval-fistel-Rozh-Husain-Al-Mashhadi

Case-AVM-på-fod-Emma-Cordsen-Buchhave

Pelvic congestion syndrome og vulvavaricer – Arindam Bharadwaz og
Emma Corsden Buchhave, Aarhus

PhD projekt – PAE Petra Svarc, RH

Ablation af lungetumor  – Hans Henrik Madsen, Aarhus

Karmalformationer – Susanne Frevert / Ruben Jensen, RH

Foredrag fra årsmødet 2019:

Strålebesparelse, teknologi vs opmærksomhed – Jette Skjellerup Jensen og Gitte Maria Jørgensen, Odense

Anæstesi og smertebehandling i forbindelse med IR – Rajesh Bhavsar

Mechanical thrombectomy in Acute Ischemic Stroke – Lasse Speiser, Aarhus

Intracranial aneurysms – Prof. Dr. Klaus Hausegger, Klagenfurt, AT

Urologiske interventioner – Arne Hørlyck, Aarhus

Komplicerede drænager – Tommy Olesen og Sanne Grindsted, Odense

Chemical vs. mechanical trombolysis in Lower Extremities – Thomas Jahnke, Neumünster, DE

Non contrast interventions – Radu Vijdea, Kolding

Prostate Artery Embolization – Brian Malling, København

MR vs. CT i RF leverablationer – Kim Sivsgaard, Aarhus

Foredrag fra årsmødet 2014:

Endovaskulær behandling af komplikationer efter aorto-iliakale karkirurgiske operationer  – Overlæge. Ole Røder, Odense

Akut EVAR ved rumperede og symptomgivende  AAA – Overlæge. Stevo Duvnjak, Odense

Bavta Medicinsk Informatik til interventionelle procedure – Egon Schmidt, København

Case battle

Strategy at arrival in the trauma center – Overlæge Anne Marie Sørensen, København

Interventional methods – Ovlerlæge Poul Erik Andersen, Odense

Pelvic and arterial trauma – MD Jose Urbano Garcia, Madrid, SP

Foredrag fra årsmødet 2013:

Nedsat nyrefunktion, Iodholdigt kontrast og MR Kontrast – Overlæge dr.med. Peter Marckmann, Roskilde Sygehus

MR uden kontrast – 1. Reservelæge Yousef Wirenfeldt Nielsen,  Radiologisk afd., Herlev

CT og MR angiografi ved perifer arteriel iskæmisk sygdom (PAD) – Et litteratur studie – Afd. læge Radu Vijdea og Afd. læge Maria Serifi, Radiologisk afd., Kolding Sygehus

Komplikationer i interventionsradiologi – Afd. læge Arindam Bharadwas, Radiologisk afd., Århus Universitetshospital

Angiosomers betydning ved perifer revaskularisering – Overlæge klinisk lektor Kim Houlind, karkirurgisk afd., Kolding Sygehus

Gastrointestinal bleeding-interventional radiology – Overlæge Stevo Duvnjak, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital

Programmerne fra tidligere årsmøder kan downloades her:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Kontakt DFIR: via formanden eller webmasteren